Čo je to Business Buddy program?

Business Buddy je 8-mesačný komunitný, mentoringový a podporný program pre mikropodnikateľov z Trnavského kraja v oblasti lokálnej produkcie, lokálnych služieb a turizmu, vďaka ktorému sa môžu mikropodnikatelia zlepšiť v riadení alebo v marketingu svojho podnikania a získať financie na inováciu rozšírenie alebo diverzifikáciu svojho podnikania v maximálnej výške 5 000 Eur. Business Buddy je zároveň osoba, ktorá sa bude starať o podnikateľskú komunitu a sprevádzať mikropodnikateľa počas realizácie jeho rozvojového zámeru, na ktorý žiadal podporu.

Pre koho je program Business Buddy určený?

Program je určený pre mikropodnikateľov, ktorí podnikajú minimálne 2 roky v oblastiach ako potravinárstvo, poľnohospodárstvo, remeslá, cestovný ruch, umenie, informačné technológie a kreatívny priemysel. Pilotne v roku 2024 je určený pre mikropodnikateľov z okresov Piešťany a Hlohovec. Maximálny počet zamestnancov u mikropodnikateľa je 9, pričom mikropodnikateľ môže zamestnať aj sám seba. Obrat nie je limitovaný.

Vybrať si môžete zo štyroch alternatív podpory: (1) len mentoringové aktivity v rozsahu 10 hodín, (2) len preplatenie vybraného vzdelávacieho kurzu v sume max. 250 Eur, (3) finančná podpora do 5 000 Eur a mentoringové aktivity v rozsahu 10 hodín, (4) finančná podpora do 5 000 Eur, mentoringové aktivity v rozsahu 10 hodín a preplatenie vzdelávacieho kurzu v sume max. 250 Eur. 

Ako sa zapojiť do programu Business Buddy?

Prihlasovanie na tento program je otvorené od 13. mája do 31. mája 2024 a mikropodnikatelia sa môžu prihlásiť vyplnením online formulára https://lnk.sk/lbn4.

Zapojením do programu vyjadruje mikropodnikateľ súhlas s budovaním miestnej podnikateľskej komunity pre mikropodnikateľov z okresov Piešťany a Hlohovec, k čomu aj aktívne prispeje a zúčastní sa minimálne troch z piatich vzdelávacích prednášok určených pre komunitu.

Rozvojový zámer popísaný v prihlasovacom formulári posúdi do 30.6.2024 odborný panel, pred ktorým mikropodnikateľ odprezentuje svoj rozvojový zámer a zároveň rozhodne o jeho podpore. Rozvojový zámer s vybraným druhom podpory musí podnikateľ zrealizovať v priebehu mesiacov júl - november 2024. Počas tohto obdobia bude v Piešťanoch prebiehať séria vzdelávacích prednášok pre podnikateľskú komunitu. V novembri bude na uchádzača čakať prezentácia výsledkov realizácie rozvojového zámeru opäť pred odborným panelom.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom prihlásenia sa do programu sa prosím obráťte na Máriu Michalčíkovú, Manažérku pre regionálne produkty.

+421 903 249948.