• Podržíme malé a stredné podniky v Trnavskom kraji

  • Podržte svoje podnikanie s mentormi a odborníkmi

  • Podržte svoje podnikanie a zapojte sa do Akadémie

    Viac info

Nepremeškajte príležitosti a buďte včas informovaní

Posuňte svoje podnikanie na vyššiu úroveň a získavajte nielen informácie o finančných príležitostiach, ale aj vzdelanie, ktoré vás podrží v podnikaní. Neminú vás ani upozornenia na dôležité zmeny zákonov.

Stačí, ak vyplníte názov firmy, e-mail a informácie a príležitosti vám ušijeme na mieru.

Čo pripravujeme 
pre podnikateľov?

Akadémia

Nasmerujte váš biznis
a nepremeškajte finančnú odmenu

Trojmesačný vzdelávací a rozvojový program s možnosťou výhry 5 000 €, ktorý posunie vaše podnikanie na vyšší level. Určený je pre akékoľvek stredné a malé podniky vo všetkých fázach životného cyklu, ktoré s radosťou podržíme.

Viac info

Mentoring

Posuňte vaše podnikanie na vyššiu úroveň s mentormi a odborníkmi

Digitálny nástroj, vďaka ktorému vás prepojíme s mentormi a odborníkmi z oblasti financií, marketingu, manažmentu alebo vnútorného riadenia a ďalších. S ich pomocou získate riešenia a informácie, nasmerujete váš biznis a preskúmame možnosti financovania pre vaše podnikanie.

Viac info

Náš zámer

Kira naozaj myslí na podnikanie v kraji. Aj preto je našim dlhodobým cieľom vzdelávať a spájať malých a stredných podnikateľov či živnostníkov v kraji. S dôrazom na rozvoj ich inovačného a exportného potenciálu sme vytvorili platformu s informáciami a príležitosťami, ktoré pomôžu firmám zlepšiť zručnosti, rozšíriť vedomosti a posunúť podnikanie na vyššiu úroveň. Podnikatelia tu môžu nájsť všetko od finančných príležitostí, grantov, vzdelania, ale aj upozornenia na dôležité zmeny zákonov.
DSC08842
DSC00037

Naša vízia

Našou víziou je vytvoriť v Trnavskom kraji také prostredie, v ktorom budeme podnikateľov motivovať, pomáhať im rásť a realizovať ich úspešné idey. Zároveň je našou ambíciou podieľať sa na zlepšovaní podmienok pre prílev investícií s vysokou pridanou hodnotou a vytváranie pracovných miest v regióne. Informujte sa o novinkách a pomôžte nám naplniť vaše potreby pomocou úspešných programov šitých na mieru pre malé a stredné podniky či živnostníkov v kraji. Zaujíma nás vaša spätná väzba na aktivity, ktoré vytvárame.

“Založenie Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry bolo silným impulzom, ktorým TTSK prispel k udržateľnému rozvoju Trnavského kraja na báze aktívnej podpory a kultivácie inovatívneho a kreatívneho prostredia. Svoje ciele KIRA napĺňa najmä prostredníctvom transferu znalostí a príkladov dobrej praxe či implementáciou inovatívnych projektov zameraných na zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja.”
Viktor Maroši – riaditeľ Kira

Akým oblastiam
sa budeme venovať

Zdroje
financovania

Nachádzame a analyzujeme externé financovanie podnikov a prichádzame s možnými návrhmi na získanie grantových príspevkov.

Vzdelávanie a rozvoj podnikateľov a zamestnancov

Vzdelávanie a odborná príprava zamestnancov vedie k vyššej produktivite a tvorbe zisku. Pomocou systému umožňujeme podnikom sa stále rozširovať a obnovovať teoretické a praktické poznatky.

Praktické rady a inšpirácie

Nachádzame praktické rady a inšpirácie pre podnikateľov od skúsených odborníkov a mentorov, ktorí majú za sebou úspešné a rešpektované projekty na Slovensku, ale aj vo svete.

Legislatíva

Vytvárame prehľad zmien legislatív, ktoré by mohli ovplyvniť vaše podnikanie. S našou pomocou budete neustále v obraze, bez toho, aby ste museli neustále sledovať každú novelu zákona.

Sieťovanie - Prepájanie sa s ďalšími podnikateľmi

Prepájame a zviditeľňujeme miestnych podnikateľov a výrobcov regionálnych produktov prostredníctvom podujatí.

Harmonogram aktivít

10/2022

2. ročník krajského hackathonu KIRATON

3-4/2023

Štartujeme nové projekty - KIRA mentoring, KIRA akadémia - akcelerátor pre MSP

Implementujeme víťazné riešenie KIRATON 2.0

1-2/2023

Spúšťame nové komunikačné aktivity - newsletter MSP, web

3-4/2023

Pripravujeme coworking pre MSP

Organizujeme programy zamerané na podnikavosť pre SŠ

Tvoríme kampane na podporu lokálnych výrobkov a služieb

Na stiahnutie

Stratégia

Kontaktujte nás